J u r a j   V E V E R K A

 

Blog

Juraj Veverka

 

"Slová bez skutkov zostanú navždy len slovami"