Search

Účeloví hráči

Updated: Jul 27, 2020


Dianie v súvislosti s vraždou Jána Kuciaka začína byť pre mnohých viac zamotané, miestami až podozrivé, akoby sa na prvý dojem mohlo zdať.

Súčasný právny systém nášho štátu by sa dal v niektorých prípadoch nazvať skôr účelový, ako spravodlivý. Reč je hlavne o p. Lipšicovi, jedinečnom svedkovi Andruskóovi a rovnako aj o podivnej hre „spravodlivosti“ sudkyne Sabovej.

Matovičová „spravodlivosť“ vs. ignorácia dôkazov preukazujúcich nevinu Kočnera a Zsuszovej. 20. júla pokračovalo súdne pojednávanie vo veci vraždy Jána Kuciaka, a to výsluchom svedka Adruskóa. „Na tomto pojednávaní sudkyňa odmietla vykonať dokazovanie čítaním komunikácie medzi Andruskóom a Zsuzsovou, zjavne preto, lebo po zverejnení tejto časti komunikácie by bolo asi každému jasné, že Zsuszová nedávala Andruskóovi peniaze, ako zálohu za vraždu, ale išlo o pôžičku na kúpu bytu. (prepis celej konverzácie nájdete TU)

Dokazuje to aj fakt, že ak by sa jednalo o peniaze určené na objednávku vraždy, p. Andruskó by bol asi prvým nájomným vrahom v histórii Slovenska, ktorý by svojmu objednávateľovi vracal peniaze, ktoré dostal údajne ako zálohu za vraždu“. (Jana Teleki)

Že sa údajne jednalo o peniaze za vykonanie vraždy vyvracia aj dlhodobá komunikácia medzi Andruskóom a Zsuzsovou, v ktorej ho Zsuzsová niekoľkokrát vyzývala k splateniu pôžičky. Rovnako aj spoločná komunikácia, v ktorej sa obaja dohadovali o overení pôžičky podpismi u notára. Hoci sa na tom podľa komunikácie dohodli, k podpisom u notára nikdy nedošlo. (zdroj)

Pán Lipšic a jeho tajné zbrane s účelovými svedkami. To, čo by jeden označil za nedôveryhodné, to p. Lipšic označí za kľúčové a v tejto veci dôveryhodné. Presne povedané „je určite pravdou, že Zoltán Andruskó nebol vzorom poctivého podnikateľa, ale to neznamená, že v tejto veci nevypovedá pravdu“. Celé jeho tvrdenie je však založené na tomto vyhlásení „ ak by klamal, tak by sa jeho klamstvo veľmi rýchlo ukázalo a v takom prípade by na to doplatil on sám najviac“. Tento fakt bude zjavne pravdivý, nakoľko p. Andruskó hneď po zadržaní začal spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní a uzavrel dohodu o výške trestu na osem rokov. Pán Lipšic podotýka, že Zoltán Andruskó nemá dôvod zavádzať „ak by sa preukázalo, že klame, v takom prípade by mu hrozil doživotný trest“, čo je v skutku zaujímavé, nakoľko podľa dostupných zdrojov by mu bez dohody hrozil pätnásť ročný trest. (zdroj)

Niekto v tom vidí dôveryhodnosť, iný zas môže vidieť účelového a nedôveryhodného svedka, ktorý zámerne vypovedaná za účelom zníženia dĺžky trestu. Tento záujem o vykúpenie sa za každú cenu potvrdzuje aj skutočnosť, že pán Andruskó mal údajne rozposielať listy ministrom, politikom a aj samotnej pani prezidentke, že má dohodu s políciou, že ak bude spolupracovať, nebude už v ďalších veciach v pozícií obvineného. Rovnako sa v týchto dopisoch dožaduje beztrestnosti, nakoľko má za to, že on takúto veľkú vec, ako je vražda dvoch ľudí, v podstate objasnil. (zdroj)

Dávam každému na zváženie, či je tento jediný „kľúčový“ svedok dôveryhodná osoba, alebo sa jedná o človeka bojujúceho o holý život, a to za akúkoľvek cenu.

Som jednoznačne presvedčený, že keby obhajoba prišla s podobne pôsobiacim svedkom, p. Lipšic to zmetie zo stola jednou rukou a vyhlási „obhajoba sa snaží vyprodukovať nejaký alternatívny motív na objednávku“.

Prečo by to však p. Lipšic robil? Možno si niekto položil aj takútoto otázku. A tu prichádza na rad horúce miestečko, Lex Lipšic, kde súčasná vláda pozmenila „náhodne“ zákony, aby tomuto človeku vydláždila cestu, a to priamo na generálnu prokuratúru. I keď sám pán Lipšic by so svojou praxou nikdy tento post zastávať nemohol. Avšak zdá sa, že pre určitú skupinu ľudí, bude v tomto sektore užitočnejší.

Na záver by som ešte predsa len čosi dodal k dôveryhodnosti tohto „kľúčového“ svedka Andruskóa. Triezvy rozum človeka pochopí, že ak niekto disponuje informáciami, nemá záujem zavádzať a jeho čistým úmyslom je hovoriť pravdu, nemá tento človek dôvod meniť svoje výpovede. A to v prípade p. Andruskóa nie len raz.

Preto tvrdenie p. Lipšica, že v tejto veci p. Andruskó vypovedá pravdu je v skutku bezpredmetné, nakoľko tento „kľúčový“ svedok poskytol sedem rôznych verzií skutku, ktoré sa vzájomne diametrálne odlišujú a dopĺňajú o poznatky z výpovedí svedkov a podľa potrieb obžaloby (zdroj)

1,999 views0 comments

Recent Posts

See All