Search

Cieľom je nenávisť


Zodpovedný vs. nezodpovedný, očkovaný vs. neočkovaný, dobrý vs. zlý !


Takto vyzerá spoločnosť žijúca v 21. storočí. Hádky, presviedčanie, zastrašovanie, nenávisť, osočovanie, rozhádané rodiny, rozbité vzťahy a segregácia. Do tejto doby sme sa dostali za menej ako dva roky, do doby, kedy je dôležitejšia otázka „Si očkovaný?“ než „Ako sa máš?“.


Ani jeden človek z nás nie je lepší, ani horší – všetci sme predsa ľudia, živé bytosti s rovnakými právami a slobodnou voľou rozhodovať sa. Alebo sa mýlim? Je niekto viac, keď si dovolí iných súdiť, rozdeľovať alebo dokonca šikanovať?


Dnes platí „ Rozdeľuj a panuj“, osvedčený nástroj, ktorého jediným cieľom je roztrieštenie spoločnosti prostredníctvom strachu a nenávisti. Na vine nie sú ľudia s vlastným presvedčením alebo s pocitom zodpovednosti, ale ani ľudia s názormi, ktoré nie sú veľakrát ani ich vlastné, ale sú im vkladané do úst mainstreamovými médiami. Tými nestrannými súkromnými spoločnosťami, ktoré na ľudí denno-denne rozosievajú strach podľa vopred zadanej a dobre platenej objednávky.


Milí priatelia, nenávisť nie je cesta, jedine tak do záhuby. Prosím, zamyslime sa každý sám nad sebou, nad svojimi pocitmi, nad svojimi myšlienkami a činmi. Skúsme sa poučiť z minulosti!


Jediná cesta pre budúcnosť spoločnosti, pre budúcnosť našich detí je kráčať spoločne po jednej ceste, so vzájomným rešpektom a pokorou. Všetko ostatné je deštruktívne.

53 views0 comments

Recent Posts

See All