Search

Zákon č. 176/2021 Z. z. o hospodárskej mobilizácii...

Updated: Jun 10, 2021„Kto si myslí, že mu slobodu druhí vybojujú, ten jej nie je hodný.“ — Milan Rastislav Štefánik


V prvom rade by som vás chcel poprosiť, aby ste si pozreli / zapamätali, koľko a akí poslanci hlasovali ZA tento návrh zákona.. (zdroj)

V druhom rade, by som sa chcel spýtať opozičných poslancov, či boli skutočne poučení o zmenách, resp. doplnení zákona č. 179/2011 Z. z..


Existujú totiž minimálne dve možnosti:

1, buď poslanci nevedeli za čo hlasujú

2, vedeli za čo hlasujú a ťahajú všetci spoločne za jeden povraz

Tento zákon nie je nič iné, ako spôsob na získanie tzv. neobmedzených oprávnení vlády, ministerstiev, ale aj okresných úradov.

To, čo bolo doteraz možné iba na základe ústavného zákona, teraz bude možné zrealizovať na základe bežného zákona. Po novom už žiaden núdzový stav potrebný nebude!


Ako napísal JUDr. Marián Sivák a JUDr. Peter Weis, “pre prípad pandémie sa meníme z demokratického právneho štátu na totalitné zriadenie.” (zdroj)


Vážení poslanci NRSR, občania Slovenskej republiky musia byť informovaní o všetkých zmenách, ktoré majú vplyv na ich život, práva a slobodu. Buď ste si svoje konanie zle vysvetlili, alebo nechápete, že týmto svojim počínaním ste nás uvrhli do otroctva.


Prosím, prebuďte sa a otvorte oči!!


Ak si po novom vláda SR zmyslí, že nastalo ohrozenie verejného zdravia II. Stupňa (napr. tzv. pandémia), tak sa to zo zákona považuje za mimoriadnu udalosť, z ktorej je vyvodené obdobie mimoriadnej situácie, ktoré sa zo zákona považuje za jeden z typov krízovej situácie. To znamená že, v čase krízovej situácie totižto vláda SR „hospodársky mobilizuje“. (Zdroj)


Inými slovami povedané, že počas “Veľkej októbrovej pandémie”, ktorá nás čaka na jeseň, sa začne uplatňovať Zákon o hospodárskej mobilizácii, ktorý umožňuje uloženie pracovnej povinnosti, vecného plnenia, výdaja nákupných preukazov alebo prídelových lístkov.. (zdroj)

“Slovné spojenie „hospodársky mobilizuje“ môže znamenať aj to, že vás štát môže pripraviť doslova o všetko vrátane ľudskej dôstojnosti.”(zdroj)


Toto sa deje počas obdobia “dočasnej slobody”, v čase, keď ľudia takmer zabudli na obmedzenia, porušovanie ľudských práv a slobôd, povinnú dobrovoľnosť a radujú sa, že môžu sedieť na terase alebo ísť na dovolenku do Chorvátska.


Obávam sa, že toto bol len jeden zo spôsobov ako odvrátiť pozornosť ľudí, ktorí si jedného dňa uvedomia, že nevlastnia už ani strechu nad hlavou. Vtedy však už bude príliš neskoro na slzy.

Zdroj:

https://akw.sk/pravo/slovensky-protipandemicky-zakon/

https://www.nrsr.sk/web/Page.aspx?sid=schodze/hlasovanie/hlasklub&ID=45923

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2011/179/

1,804 views0 comments

Recent Posts

See All